Skip to main content

Amstelland Ingenieurs: de schakel in de assetlifecycle

Een complex systeem met onder meer duizenden bruggen, tunnels en sluizen: dat is de infrastructuur voor transport, energie en waterbeheer in Nederland. De bijbehorende assets zijn vaak decennia geleden ontworpen en gebouwd, maar moeten wél voldoen aan de eisen van deze tijd. Amstelland helpt jouw organisatie met doordacht onderhoud en tijdige vernieuwing.

Combinatie van kennis, ervaring, de nieuwste technieken en digitalisering

We combineren onze up-to-date kennis van maintenance- en assetmanagement met tientallen jaren praktijkervaring. Daarbij gebruiken we de nieuwste technieken. Zo bieden we je effectieve, efficiënte en duurzame oplossingen voor jouw onderhouds- en vernieuwingsvraagstukken. Waar mogelijk met voorstellen om processen en systemen te automatiseren of te digitaliseren.

Maintenancemanagement in theorie én praktijk

De afweging tussen prestaties, kosten en risico’s is het fundament voor het beheer van de assets in je portefeuille. Wij helpen je graag om daar inzicht in te krijgen. En om de theoretische modellen te implementeren binnen jouw organisatie. Daarbij nemen we je team mee in de voordelen van maintenancemanagement. En waar nodig verzorgen we training en opleiding.

Weten hoe jouw organisatie profiteert van assetmanagement?

Grip op de toekomst met maintenance-engineering

Waar dien je op korte en lange termijn rekening mee te houden om cruciale fysieke infrastructuur voor onder meer energieopwekking en -transport, mobiliteit, watermanagement en logistiek in stand te houden? Wij passen onder meer FMECA-analyses toe en ontwikkelen producten als risicogestuurde onderhoudsconcepten en onderhouds- of vervangingsplannen voor de lange termijn. Zodat jij budgetten kunt vaststellen en aanbestedingen in de markt kunt zetten.

reliability-engineering voor waardevolle inzichten

Met reliability-engineering brengen we de risico’s voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van assets in kaart. We omschrijven nauwkeurig de prestaties en faalmechanismen. Zo bieden we je waardevolle inzichten voor beheer, onderhoud of vernieuwing van de assets in je portefeuille.

Sparren over jouw onderhouds- of vervangingsvraagstuk?

Een vliegende start bij mobilisatie van onderhoud

Met snel en goed ingerichte onderhoudsprocessen kan iedereen binnen je team zijn verantwoordelijkheid pakken. En leg je alle gegevens op de juiste manier vast. Voor dit veelomvattende karwei heb je vaak weinig tijd. De ingenieurs van Amstelland helpen je om een vliegende start te maken. Zodat je vanaf het begin van een project je prestatieafspraken kunt nakomen.

Inrichting van en begeleiding bij het werken met OMS- en BMS-systemen

Data zijn je waardevolste bezit voor goed beheer en onderhoud van assets als sluizen, bruggen, tunnels en waterkeringen. Belangrijk dus dat je onderhouds- en beheermanagementsystemen goed inricht. Onze ingenieurs helpen je team daarbij. En waar nodig begeleiden we medewerkers bij het gebruik van de tools.

Hoe kunnen we jouw organisatie van dienst zijn?