Skip to main content
onze aanpak

Management op het scheidingsvlak van techniek, proces en organisatie

Op het scheidsvlak van techniek, proces en organisatie binnen het assetmanagementdomein maakt Amstelland Ingenieurs het verschil. Met behulp van assetmanagement zetten we organisatiedoelstellingen om in assetmanagementdoelstellingen binnen de daarvoor gestelde kaders. Onze focus ligt daarbij op maintenancemanagement.

Doordachte onderhoudsstrategieën voor assetbeheer

Door continu afwegingen te maken tussen prestaties, risico’s en kosten komen we tot passende beheerprocessen voor de assets in jouw portefeuille. Hierbij maken we gebruik van onderhoudsstrategieën, beschikbare data en de nieuwste methodieken en tools. De beheerprocessen geven invulling aan de assetmanagementdoelstellingen binnen jouw organisatie.

De schakel in de levenscyclus van assets

In de gehele levenscyclus van een asset, van bouw tot sloop, is Amstelland Ingenieurs de schakel. We helpen jouw organisatie om de theorie naar de praktijk te vertalen en om processen en systemen te implementeren. Dit doen we door het principe van richten, inrichten en verrichten specifiek toe te passen op de situatie.

01 Richten

  • Analyseren van de probleemstelling ‘wat’
  • Bepalen kaders en uitgangspunten

Resultaat

Een duidelijke probleemstelling.

02 inrichten

  • De ‘wat’ vertalen naar de ‘hoe’ en hoe we dat gaan bereiken
  • Plan van Aanpak maken

Resultaat

Een heldere uitwerking hoe te komen tot de oplossing.

03 verrichten

  • Uitvoeren plan van aanpak
  • Opleveren producten
  • Evt. opleiden en trainen

Resultaat

Een opgelost vraagstuk en een tevreden opdrachtgever.