Skip to main content

Data-analyse als basis voor optimale onderhoudsprocessen

In welke fase van de levensduur zit een asset? Welke omgevingsfactoren hebben invloed op de levensduur? Hoe draag je met gericht onderhoud bij aan een langere levensduur? Belangrijke vragen bij het beheer van assets in de vitale fysieke infrastructuur voor mobiliteit, logistiek, energietransport of watermanagement. De specialisten van Amstelland Ingenieurs analyseren data uit digitale systemen als besturingssystemen en sensoren die aan jouw assets verbonden zijn. Maar ook uit openbare bronnen. Op basis van de data-analyses optimaliseren we het maintenancemanagement in jouw organisatie.

Van data naar informatie en wijsheid

De eerste stap is het verzamelen van data. Met onze kennis van de digitale systemen die worden toegepast in infrastructuur bepalen we welke data van belang zijn. Ook begrijpen we hoe we deze data dienen te interpreteren. Zo transformeren we data naar informatie. Vervolgens voegen we onze kennis van de verschillende domeinen toe. Denk aan kennis van hoe een brug werkt. Of hoe verschillende systemen in een tunnel samenwerken. Op die manier vertalen we informatie naar wijsheid.

Meer weten over hoe we data-analyses kunnen toepassen op jouw onderhoudsvraagstukken?

Duurzame oplossingen voor onderhouds- en vervangingsvraagstukken

Op basis van onze analyses komen we tot heldere voorspelbaarheidsmodellen, onderhoudsconcepten en langetermijnplannen. Onze maintenanceprofessionals denken graag met je mee om assets verder te optimaliseren. Daarmee stellen we jouw organisatie in staat om werkzaamheden voor de uitvoering slim te clusteren. Duurzame oplossingen dus voor maintenancemanagement.

Een van onze experts inschakelen voor data-analyse?